เว-ลา

posted on 26 Mar 2010 13:40 by surprised

เวลาไม่เคยหมุนกลับ เข็มนาฬิกายังคงหมุนไป

   ใจคนก็เปลี่ยน  เปลี่ยนไป ตามเวลา..

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ไม่มีอะไรที่ไม่แปรเปลี่ยน

เชื่อเถอะ

#3 By namtansign on 2010-04-16 04:54

อือ เวลาเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน....

มันเป็นความจริงที่บางทีก็ไม่อยากให้เป็นจริงเลยล่ะ ^^

#2 By NuTrino on 2010-04-15 00:04

ลายเส้น ดีนะ

ค่อนข้างมีเอกลัก


เรียน ทวีธา เหมือนพี่ชายเราเลย

แต่ จบมา เปน 10 ปีแล้วแหละ


แก่กันละ

ห้าๆๆ

#1 By TomTonk on 2010-03-26 13:56